X&Y

Anna Odell bjuder in till en gränslös lek med identiteter, mellan manligt och kvinnligt, mellan verklighet och fiktion.

X&Y är en gränslös identitetslek med absurd humor och en blandning av fiktion och verklighet. I rollerna Konstnären och Skådespelaren väljer Anna Odell och Mikael Persbrandt ut tre skådespelare som gestaltar deras olika karaktärsdrag. Tillsammans bor de alla i en filmstudio där vad som helst kan hända. Resultatet blir en vansinnig lek om manligt och kvinnlig som inte liknar något som tidigare visats.

X&Y är en film som utforskar identitet, manligt, kvinnligt. Det är en lek med verklighet och fiktion och en kontrollerad undersökning av vad det innebär att vara människa i vår medialt gränslösa samtid. Min ingång till filmens tema är bland annat mitt intresse för medias genomslagskraft när det gäller att skapa beskrivningar av offentliga personer som så småningom blir till en sanning för oss. Jag vill ifrågasätta vår tilltro till ”dessa sanningar” genom att leka med den mediala bilden som finns av mig som den gränslösa konstnären och bilden av Mikael Persbrandt som den gränslösa skådespelaren/alfahannen. En annan ingång som också är anledningen till att jag valt att arbeta med just Mikael Persbrandt är att jag sedan jag var liten, varit rädd för män som framstår som mycket män.
Jag har arbetat med metalager som får publiken att med en hisnande känsla aldrig riktigt veta om det gränslösa som händer är fiktion eller verklighet. Filmen är en lekfull undersökning av hur långt vi kan gå i viljan att göra konst av verkligheten. Manuskriptet till filmen utarbetar jag bitvis tillsammans med skådespelarna genom att till exempel skapa situationer där skådespelarna får i uppgift att, utan varandras vetskap, förstärka eller förvränga olika karaktärsdrag. Utifrån den sortens filmade improvisationer skriver jag sedan manus som därigenom får en mycket trovärdig och autentisk dialog. Jag är intresserad av att under processen undersöka vad som händer om man gör något som man inte bör göra eller i verkligheten inte vågar göra. Jag testar också min egen karaktärs gränslösa idéer på kollegor och andra för projektet inbjudna personer. Bland annat har jag fyra gånger gått till en känd psykiater/psykoanalytiker och då improviserat utifrån min mer gränslösa Konstnärskaraktär. Detta har filmats och psykiatern har i förväg informerats om att jag kommer dit i syfte att använda samtalet som underlag för filmens manus. Med instruktioner från mig har också Mikael Persbrandt av samma anledning fått gå till en psykiater. I kontrast till det filmiska fotot arbetar jag med ett skapa ett väldigt naturalistiskt uttryck hos skådespelarna.
– Anna Odell

 

X&Y

Titel X&Y

Originaltitel X&Y

År 2018

Längd 112 min

Länder Sverige

Undertexter Svenska

Språk Svenska

Regissör Anna Odell

Skådespelare Anna Odell, Trine Dyrholm, Vera Vitali, Mikael Persbrandt, Jens Albinus, Sofie Gråböl, Thure Lindhardt, Shanti Roney, Peter Engman, Peter Kanerva

Producenter Frida Bargo, Mattias Nohrborg

Manus Anna Odell

Relaterade: